Entegre Sistem Politikamız

 

TRİMES MÜHENDİSLİK olarak; tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz Entegre Sistem Politikamız;

• ISO Entegre Yönetim Sistemleri aracılığı ile ‘’Kaliteyi Olmazsa Olmaz Bir Sorumluluk’’ olarak görmek,
• Kalite Yönetim Sistemimizi AS 9100 Rev D standardının tüm gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edip, belgelendirmek ve sürekli geliştirmek,
• Yaptığımız çalışmalarda müşteri isterlerini yol gösterici kabul edip, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmak,
• Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile ilgili taraflarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek,
• Küresel kaynakları korumak için enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak, kirliliği önlemek ve atıkları en aza indirmek,
• Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerin kontrolünü ve izlenebilirliğini sağlamak, olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasını hedeflemek,
• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, uygulamak ve uygulatmak,
• Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek, sürekli iyileşme bilinciyle istenilen hizmeti geliştirmek,
• Kalite sistemleri çerçevesinde; tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek ve eğitimler vermek,
• Müşteri odaklı çalışarak tüm paydaşlarımızın ve içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı, örnek bir işletme olmak,
• Yasal merciler, üyeler, çalışanlar gibi tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak
• Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmak,
• Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlama.
• Her bir çalışanının mesleki ve kişisel anlamda doyuma ulaşabileceği ve kendini sürekli olarak geliştirebileceği olanakların sağlandığı bir çalışma ortamı sunmak,
• Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği ihlal olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
• Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek, tüm yasal şartlara uymak,
• Mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak ve olumsuz çevre etkilerini azaltmak için, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetleri yürütmek,
• Eğitimli ve deneyimli personelimizle İSG kural ve talimatlarına uyarak, riskleri minimize ederek, kazaların oluşmasına engel olmak,
Savunma Sanayine ürün ve mühendislik hizmetleri veren firmamız Kalite Yönetim Sistemini, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bütünleşik olarak ele almayı ve sürekli geliştirmeyi hedeflemiştir.